ปฏิทินกิจกรรมค่ะ

January 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้985
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1511
mod_vvisit_counterเดือนนี้3468
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3515
mod_vvisit_counterทั้งหมด819828

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
ขั้นตอนการออกหนังสือ PDF Print E-mail
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
 
การขอหนังสือรับรองโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. ผู้ขอยื่นคำขอที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือฝ่ายตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ กองการอนุญาต แล้วแต่กรณีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ขอนำมายื่นใหม่ภายใน 7 วัน กรณีเอกสารครบถ้วนให้นำเสนอหัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้,
    ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือผู้อำนวยการกองการอนุญาต เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ได้ผู้ที่รับมอบหมายดำเนินการโดยเร็ว หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แจ้งผลให้ผู้ขอทราบ ถ้าถูกต้องให้เสนอความเห็นพร้อมร่างหนังสือรับรอง
    ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
4. ส่งมอบหนังสือรับรองให้กับผู้ขอ
 
 
การขอหนังสือรับรองฯ โดยทั่วไป มี 2 กรณี ดังต่อไปนี้
 
 
 

กรณีที่ 1 สินค้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและยื่นคำที่ฝ่ายตรวจสอบรับรองไม้ฯมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
 
1. ผู้ขอยื่นคำขอหนังสือรับรองไม้ที่ฝ่ายตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ขอนำมายื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วัน
    ถ้าเอกสารสารครบถ้วนให้นำเสนอหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการโดยเร็ว หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แจ้งผลให้ผู้ขอทราบ ถ้าถูกต้องให้เสนอความเห็นพร้อมร่าง
      หนังสือรับรองฯ ให้ผู้อำนวยการกองการอนุญาต เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ถ้าหากเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้นำเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณา
4. ส่งมอบหนังสือรับรองให้ผู้ขอ
 
 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
                                                                                         
กรณีที่ 2 สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 
กรณีที่ 2.1 สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
 
1. ผู้ขอยื่นคำขอ ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ขอนำมายื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วัน ถ้าเอกสารครบถ้วนให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
3. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการโดยเร็ว หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แจ้งผลให้ผู้ขอทราบ ถ้าถูกต้องให้เสนอความเห็นพร้อมร่างหนังสือรับรองฯ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ถ้าหากเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้นำเสนออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณา
4. ส่งมอบหนังสือรับรองให้ผู้ขอ
 
 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 

              

กรณีที่ 2.2 สินค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและยื่นคำขอที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
 
1. ผู้ขอยื่นคำขอที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้ขอนำมายื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วัน ถ้าเอกสารสารครบถ้วนให้นำเสนอ
    หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการโดยเร็ว หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แจ้งผลให้ผู้ขอทราบ ถ้าถูกต้องให้เสนอความเห็น
    พร้อมร่างหนังสือรับรองฯ ให้ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ถ้าหากเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้นำเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณา
4. ส่งมอบหนังสือรับรองให้ผู้ขอ
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร