English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
เรื่อง การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน
เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้

alt

             นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน และได้มอบแนวทางการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ในรูปแบบ การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกรมป่าไม้ ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาทักษะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการป่าสงวนฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานบริหารจัดการป่าสงวนฯ แบบมีส่วนร่วมให้เกิดการผลักดันจากทุกฝ่ายเข้าสู่นโยบายระดับประเทศ อีกทั้งการจัดเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม” และการจัดแสดงนิทรรศการ
            ในโอกาสนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้แถลงข่าวเรื่องการบริหารจัดการ ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน ต่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวการสัมมนาในครั้งนี้ นายบุญชอบ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในการจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติขึ้น จำนวน 309 สำนักงาน เพื่อเป็นการรักษาที่ดินป่าไม้ โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้บริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่าไม้มีแผนการบริหารจัดการ ในระยะ 5 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2557-2561) ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและจัดองค์กรชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสำรวจ/จัดทำข้อมูล ร่วมกับชุมชนท้องที่ จำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สนับสนุนชุมชนจัดทำแผนคุ้มครอง บรรเทา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของชุมชนพึ่งตนเอง และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
   

รายงานโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
วันที่ : 8 มกราคม 2557

 

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2022
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10429
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11347
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้60646
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา118428
mod_vvisit_counterเดือนนี้104849
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา419516
mod_vvisit_counterทั้งหมด14652364

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat