หน่วยงานส่วนภูมิภาค พิมพ์

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค
   
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
       สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
 
   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส