เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประวัติ Dr. A YENEMURWON OMULE
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M
 

        -วุฒิการศึกษา :

              * M. Sc., PhD (Forest Biometrics) : University of British Columbia, Canada

        -ประวัติการทำงาน :

              * 1997-Present : Forestry Consultant : Self Employed

              * 1991-1996 : Manager, Statistical Decision Support : British Columbia Forest Service

              * 2003-2006 : Forest Biometrician : Canadian Forest Service

 

        -ประวัติการเป็นที่ปรึกษา :

              * International Consultant : ITTO project, Thailand PD 376/05

              * International Consultant : ITTO project, Thailand PD 195/03
              * Adjunct Professor : Faculty of Forestry, Kasetsart University

              * International Inventory Specialist : ITTO Project, Thailand PD 2/99

              * Forester : J.S. thrower & Associates Ltd

              * Forest : Beijer Institute

              * Consultant : BC Forest Service

 

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584