เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประวัติ นายสมชาย มโนพิรุฬห์พร
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M

 

         -วุฒิการศึกษา :

              * M.Sc. (Forestry Product) : Kasetsart University

              * Post-graduate Diploma (Forestry for Rural Development) : ITC , The Netherlands

 

        -ประวัติการทำงาน :

              * 2002-2005 : MIS Officer , RECOFTC , Thailand

              * 1999-2002 : Assistant Program Coordinate, RECOFTC, Thailand

              * 1988-1997 : Forest Technical Officer, Royal Forest Department

 

        -ประวัติการฝึกอบรม :

              * Asia-Pacific Agroforestry Network, West Java

              * Ramboll Hannemann & Hojlund A/S, Denmark

              * Asian Institute of Technology, Thailand

              * The world bank inst.&Chulalongkorn, Thailand

        -ประวัติการเป็นที่ปรึกษา :

              * Search system of aerial photos and maps for the 13th Green Globe Award, 2011 : PTT Public Company Limited

              * Improvement of Forest inventory and monitoring information system project, National park, wildlife and plant Dept. : National park, wildlife and plant conservation department

              * Forest resources monitoring information system design and development project : National park, wildlife and plant conservation department

 

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584