เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประวัติ ผศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M

 
        -วุฒิการศึกษา

               * Doctor of Natural Sciences (Forest Biometry) : University of Freiburg / Freiburg, Germany

               * Master of Science (Forest Management) : Kasetsart University

        -ประวัติการทำงาน

               * 2000-Present : Assistant Professor/Associate Dean for Information Technology , Faculty of Forestry

               * 1997-1999 : Research Assistant , INDFOSUS project (European Commission)

        -ประวัติการเป็นที่ปรึกษา

               * Database Creation for Environmental Data/Researcher : Electricity Generating Authority of Thailand

               * Study and Design of National Biodiversity Database / Researcher : Office of Permanent Secretary Ministry of  Natural Resources and Environment

               * Database Creation for Mangrove Management/ Researcher : Department of Marine and Coastal Resources

               * Development of Biodiversity Web Portal / Researcher : Office of Permanent Secretary Ministry of Natural Resources and Environment

 

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584