เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 07:%M
        ได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งที่ปรึกษาของโครงการทั้ง 3 ท่าน ร่วมหารือดำเนินงานโครงการดังกล่าว

 
                

                 

 
 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584