เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 07:%M

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านข้อมูลป่าไม้ของชาติ ครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ

   


 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584