เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 07:%M

        นายฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านข้อมูลป่าไม้ของชาติ ครั้งที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลป่าไม้ของชาติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น   

       


 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584