เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
การประชุมคณะทำงาน 2 พฤศจิกายน 2555
วันเสาร์ที่ 17 พฤษจิกายน 2012 เวลา 07:%M

นายฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติและแผนการดำเนินงานโครงการ

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584