เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วันศุกร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2012 เวลา 07:%M
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ผศ.ดร.วีระภาส  คุณรัตนสิริ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาชาวไทย ได้เข้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบรรยาย และตอบข้อซักถาม 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584