เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประชุมเมื่อวันที่ 28

เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2555 นายฐานุพงศ์ เ รืองจิรวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ ตามโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ  ในส่วนของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม้

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584