เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
การประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 07:%M

 

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ ตามโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ

    
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584