เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
การประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 07:%M

ประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้าง ระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ (Inter - agency Working Group of the ITTO Project PPD 139/07 Rev.1 (M) " Strengthening of the National Forest Information System") ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584