ไม่พบป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้846
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4510
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11090
mod_vvisit_counterเดือนนี้33350
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา24810
mod_vvisit_counterทั้งหมด744459

ศูนย์ประสานงานป่าไม้PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:%M

ศูนย์ประสานงานป่าไม้มหาสารคามร่วมงานผ้าป่าป่าชุมชนและบวชป่าร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอวาปีปทุม ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอำนาจ พวงสำลี นายอำเภอวาปีปทุมเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 07:%M

 โครงสร้างศูนย์ประสานงานป่าไม้กาฬสินธุ์

 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 07:%M
 หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1)  เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้

ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
(2)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ตามโครงสร้างการบริหารศูนย์ประสานงานป่าไม้กาฬสินธุ์

1.     ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ  งานธุรการ  งานแผนงาน 

งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานป่าไม้กาฬสินธุ์  ให้การสนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ตามแผนงานโครงการงบประมาณที่ได้รับ

2.     ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า  มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและบำรุงป่า  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ ในที่ดินของชุมชน  การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสวนป่าและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย  ตามแผนงานโครงการงบประมาณที่ได้รับมอบ

3.     ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติงานกับหน่วย

ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่  เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนงานโครงการงบประมาณที่ได้รับ

4.     ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้

การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้  จัดทำระบบฐานข้อมูลและร่วมดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินป่าไม้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

5.     ฝ่ายจัดการป่าชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้และชุมชนเครือข่ายแบบบูรณาการดำเนินการอนุรักษ์  และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้เขตรับผิดชอบ
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 07:%M

โครงสร้างบุคลากร 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 07:%M
 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัยและบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2
เลขที่ 2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)-330-382 โทรสาร : (043)-330 728