เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้421
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2372
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3525
mod_vvisit_counterเดือนนี้9731
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด867960

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ภารกิจหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้
    มีหน้า่ที่รับผิดชอบดังนี้

    1.1 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีมาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ สถานที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาึคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

    1.2 รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อ เรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

    1.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. องค์ประกอบ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้
    ประกอบด้วย

    2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

          2.1.1 งานธุรการทั่วไปของศูนย์ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ

          2.1.2 ดำเนินการอื่นใดมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดของศูนย์

          2.1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

    2.2 ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่

          2.2.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือการแจ้งเบาะแส ของประชาชนทั่วไป องค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท์ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่่น ๆ

          2.2.2 ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและดำเนินการ

          2.2.3 ติดตามเร่งรัดประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินกา

          2.2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

    2.3 ฝ่ายบริการข้อมูล มีหน้าที่

          2.3.1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ เพื่อบริการประชาชน

          2.3.2 ประสานหน่วยงานที่รับผิดอบหรือเกี่ยวข้องในการให้บริการข้อมูล

          2.3.3 ดำิเนินการเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้แก่ประชาชน ตามวิธีีที่บัญญัิติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          2.3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702