เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้393
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1091
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3504
mod_vvisit_counterเดือนนี้11255
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด869484

ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
There are no translations available.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๗ และมาตรา ๙
 
       มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(๑)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๑)
   
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๒)
   
 (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๓)
   
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๔)
   
 (๕)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  - ไม่มีข้อมูล -

     มาตรา ๙
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
(๑)
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๑)
   
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๒)
   
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของปีที่กำลังดำเนินการ
 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๓)
   
 (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๔)
   
 (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๕)
   
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดทอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๖)
   
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๗)
   
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๘)
  ประกอบด้วย
  ๘.๑ ประกาศประกวดราคา สอบราคา (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
  ๘.๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ตามแบบ สขร.๑)
  ๘.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
  อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
 

รายงานโดย
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702