เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้88
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้393
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1093
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3504
mod_vvisit_counterเดือนนี้11257
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด869486

ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
มาตรา 9 (1) PDF Print E-mail
Thursday, 25 April 2013 07:00
There are no translations available.

มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 รหัสเอกสาร

เรื่อง

 9-1-001

ผลการพิจารณา การลงโทษทางวินัยของเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กับพวก

 9-1-002

ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2551 จำนวน 2 กรณี ดังนี้

 

1.กรณีสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ขอทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2010/2549 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 เรื่องร้องเรียนขอให้ช่วยระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี และขอคัดสำเนาหนังสือร้องเรียนของนางวิจิตรา จูธารี เนื่องจาก นายชาญชัย ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูธร เมืองกาญจนบุรี ให้ดำเนินคดีกับ นางวิจิตรา (กองการอนุญาต)

 

2.กรณีบริษัท อินเตอร์แปซิฟิค ดิเวลลอปเม็นท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอเอกสารรายชื่อของโรงงานแปรรูปไม้ ประกอบด้วย รายชื่อโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรและโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม จากกลุ่มงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ของกรมป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ประกอบในเชิงธุรกิจ (กองการอนุญาต)

 9-1-003

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับการใช้กฎหมาย ที่ สค 115/2551 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี

 9-1-004

รายงานผลการดำเนินคดี คดีตรวจยึดจับกุมตัวผู้ต้องหา 2 คน ในความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ตามคดีอาญาที่ 104/2551 คดีหมายเลขดำที่ 1221/2551 และคดีหมายเลขแดงที่ 1143/2551

 9-1-005

ผลการพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 9-1-006

ผลการพิจารณา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมค้าปลูกต้นตะกูยักษ์ของบริษัท ต้นกล้ามงคล จำกัด

 9-1-007

ขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดไชยา คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดไชยา และนายชัยสิงห์ สุทธิ์นุ่น หรือ สิทธิ์นุ่น จำเลย

 9-1-008

ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2552

 9-1-009

ผลการพิจารณา การดำเนินการกรณีราษฎรสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

 9-1-010

ผลการพิจารณา กรณีนางสาวสุธีรา ทิมพิทักษ์ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เรื่อง การแปรรูปไม้

 9-1-011

การพิจารณาเรื่องราวการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

 9-1-012

ผลการหารือการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 กรณี จังหวัดพระเยา ได้รับคำขอของนายเป็ง เงินเย็น ผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักรไม้สักท่อนตามหลักฐานการได้มา สป.13

 9-1-013

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5210082 เรื่องแดงที่ 0012153 กรณี นายสุธี สุวรรณลพ ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกอธิบดีกรมป่าไม้ คู่กรณีในอุทธรณ์ มีคำสั่งให้ออกจากราชการ

 9-1-014

ขอให้ยุติการผลักดันโครงการแก่งเสือเต้น

 9-1-015

ผลการพิจารณา ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 กรณี จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่าในท้องที่จังหวัดมีผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 มีความประสงค์จะขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งจะขัดต่อระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2541 ข้อ 4.6 หรือไม่

 9-1-016

แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และทรัพยากรป่าไม้

 9-1-017

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล  เป็นผลการพิจารณาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

 9-1-018

ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

 9-1-019

ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552

 9-1-020

ผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัดและแฟ้มประวัติป่าสงวน

 

ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556


รายงานข้อมูลโดย
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702