เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้197
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้393
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1202
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3504
mod_vvisit_counterเดือนนี้11366
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด869595

ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
มาตรา 9 (2) PDF Print E-mail
There are no translations available.

มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย
ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔)
 

รหัสเอกสาร

 เรื่อง

 

บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 9-2-001

การดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

 9-2-002

การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  ๒๔๘๔

 9-2-003

หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

 9-2-004

กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

 9-2-005

การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้(กรณีโอนกิจการฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 9-2-006

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 9-2-007

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

 9-2-008

สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน

 9-2-009

การขึ้นทะเบียนสวนป่าสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว

 9-2-010

หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า

 9-2-011

การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖

 9-2-012

บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมปาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .....และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ.....

 9-2-013

หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 9-2-014

หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำไม้ในที่ดิน ส.ค.๑ และใบจอง

 9-2-015

หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการและข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ

 9-2-016

หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่๓)  พ.ศ. ๒๕๓๒

 9-2-017

หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

 9-2-018

หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 9-2-019

หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

 9-2-020

หารือปัญหาข้อกฎหมายกณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 9-2-021

หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

 9-2-022

ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ (ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร)

 9-2-023

การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมสับไม้ (กรณีนางสาวยุพัน เจริญพัฒน์ ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔)

 9-2-024

การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา ๖๔ รี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 9-2-025

หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)

 

 เอกสารเกี่ยวกับข้อหารืออื่นๆ

 9-2-026

การปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

 9-2-027

การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง

 9-2-028

มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

 9-2-029

การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

 9-2-030

การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า

 9-2-031

แนวทางการปฏิบัติงานองเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดกรมป่าไม้

 9-2-032

ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ ๒๓๑/๒๕๕๐ คืน

 9-2-033

การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษีไศล

 9-2-034

การพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

 9-2-035

ขอใช้พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดดำเนินดคีแล้ว

 9-2-036

การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

 9-2-037

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๗ ปี

 9-2-038

รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ/นโยบายสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปาบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒

 9-2-039

หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง

 9-2-040

การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม

 

 อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556


รายงานข้อมูลโดย
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702