ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้

News image

โครงการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556      น ายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีโครงการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 พร้อมด้วยน ... อ่านต่อ...

มอบของรางวัลและประกาศนียบัตร

News image

มอบประกาศนียบัตรและของรางวัล          ผอ.สน.จทป.ที่ 6 อุดรธานี ได้เดินทางไปมอบรางวัล ให้กับ ดญ.กานต์มณี มาลาศรี นักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย ... อ่านต่อ...

งาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2556

News image

งาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย          มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ... อ่านต่อ...

More in: ข่าวกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

There are no translations available.

 

 
    
 
 
nursery