There are no translations available.

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์
 

          ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  ก่อนทำการก่อสร้างนิยมทำพิธี
       วางศิลาฤกษ์  โดยใช้ไม้มงคล  ๙  ชนิด  ปักกับพื้นดิน  ไม้ทั้ง  ๙  ชนิด
       มีชื่อเป็นมงคลนาม  ดังนี้
 
 
ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง ความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา
ไม้ขนุน หมายถึง หนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น  ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน
ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคชัย  ชัยชนะ
ไม้ทองหลางลาย หมายถึง การมีเงิน  มีทอง
ไผ่สีสุก หมายถึง มีความสุข
ไม้ทรงบาดาล หมายถึง ความมั่นคง  หรือทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรง
ไม้สัก หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี  ความมีเกียรติ
ไม้พะยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น
ไม้กันเกรา หมายถึง ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ  หรืออีกชื่อหนึ่งว่า
      ตำเสา ซึ่งอาจหมายถึงทำให้เสาเรือนมั่นคง