สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้400
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้626
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4266
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา6361
mod_vvisit_counterเดือนนี้17578
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา22245
mod_vvisit_counterทั้งหมด1116080

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:%M

ผลการดำเนินงาน

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 งบประมาณ 2,000,000 บาท

1. ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2550

    รับผิดชอบตัวชี้วัด มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน 4 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 12     ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13     ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ 13.3  ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 16     ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร

2.1  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2550 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 คน

2.2  จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมป่าไม้ วันที่ 23 เมษายน 2550 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 92 คน

2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงานขององค์กร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 41 คน

2.4  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง        เรื่อง การติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2550 ผู้เข้าร่วมสัมมนา           จำนวน 40 คน

2.5  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง    เรื่อง การประสานงานเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2550 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 คน

 

3. ด้านการดำเนินการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมป่าไม้

3.1  จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ผู้เข้าร่วมประชุม

      จำนวน 207 คน

3.2  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2550 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 67 คน

3.3  จัดโครงการ ธรรมทัศนาจร ไหว้พระ 9 วัด ในวันเดียว จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 80 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2550 และรุ่นที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2550 รวมผู้เข้าร่วมโครงการ

      จำนวน 160 คน

3.4  จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

3.5  จัดโครงการธรรมยามเช้า ทำบุญตักบาตร จำนวน 4 ครั้ง วันที่ 20,21,27 และ 28 กันยายน 2550 ณ บริเวณด้านหน้าห้องอาหารวนาลี

 
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : (662)561 4292-3 ต่อ 5240 โทรสาร : (662)579 4692 e - mail : [email protected]