สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1058
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้724
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5209
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5648
mod_vvisit_counterเดือนนี้12160
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา22245
mod_vvisit_counterทั้งหมด1110662

ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ผลการดำเนินงาน ปี 51 PDF Print E-mail
Tuesday, 29 November 2011 07:00
There are no translations available.

ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  งบประมาณ 1,638,000 บาท

1. ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    รับผิดชอบตัวชี้วัด มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน 1 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 12     ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร

2.1 การสัมมนา การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (ครั้ง 1) ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2551 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 88 คน

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำระบบการประเมินผลของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง หรือเทียบเท่าจนถึงระดับบุคคล (Internal Performance Agreement : IPA) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2551 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 คน

2.3 การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partnership) ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2551 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน

2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน

2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างค่านิยม (Core Value) เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน

2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 คน

2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและประเมินผลหลังการปฏิบัติราชการ (After Action Review : AAR) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2551 ณ โรงแรม นุศา พลาญ่า โอเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน
 
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : (662)561 4292-3 ต่อ 5240 โทรสาร : (662)579 4692 e - mail : [email protected]