สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้487
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้537
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1969
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้3727
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา23914
mod_vvisit_counterทั้งหมด769159

ปฏิทินกิจกรรม

December 2022
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ผลการดำเนินงาน ปี 52 PDF Print E-mail
Tuesday, 29 November 2011 07:00
There are no translations available.

    ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  งบประมาณ 700,000 บาท

1. ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    รับผิดชอบตัวชี้วัด มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1.9   ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนการมอบโอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 12       ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร

2.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผู้เข้าร่วมโครงการ

      จำนวน 50 คน

2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาองค์การของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันที่ 20 มกราคม 2552 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

2.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ วันที่ 4 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 88 คน

2.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงองค์การ วันที่ 24 เมษายน 2552 ณ โรงแรม       มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

2.5  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์การ และค่านิยมของบุคลากรกรมป่าไม้  วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน

2.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรกรมป่าไม้  วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

2.7  จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ วันที่ 8 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน

 

 

 

3. ด้านการดำเนินการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมป่าไม้

3.1  จัดประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมป่าไม้ จำนวน 2 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 313 คน

3.2  จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน

3.3  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รักษ์โลก รักษ์ป่า รักษ์ธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

3.4  จัดโครงการธรรมสัญจรบุคลากรกรมป่าไม้  ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

3.5  จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีพุทธ จำนวน 3 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 62 คน

3.6 จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ จำนวน 20,000 แผ่น

 
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : (662)561 4292-3 ต่อ 5240 โทรสาร : (662)579 4692 e - mail : [email protected]