ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
 

ข่าวทั้งหมด:: Hot New

ไม่พบป้ายโฆษณา
คู่มือแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเภทธรรมชาติ
 
โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎร หลักสูตร " การพัฒนาเครือข่ายป่าไม้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
 
แบบตอบรับผู้ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎร หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ วันที่ 23-24 กันยายน 2556
 
ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
           
ภาค จำนวน รวมเนื้อที่
หมู่บ้าน โครงการ ไร่ งาน ตร.วา
ภาคเหนือ 2,741 2,690 1,850,063 1 19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,276 3,873 1,123,686 0 25
ภาคกลาง 1,045 968 426,131 3 26
ภาคใต้ 737 744 161,015 1 66
รวมทั้งประเทศ 8,799 8,275 3,560,896 2 36
      ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

ดาวน์โหลดข้อมูลการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนทั้งประเทศ ที่นี่ครับ !!!  

 

 

 


 

เข้า Website โครงการ

 
cmf_01.jpg